تخفیفات

کد تخفیف کراتینی برای خرید ۵۰۰ میل کراتین پرایم بیوتانیکس

به مبلغ ۵۰ هزار تومان BIO500

-----------------------------------------------------------------

کد تخفیف کراتینی برای خرید بالای ۳۰ میلیون تومان

۵ درصد تخفیف OFFC5

-----------------------------------------------------------------